TinCaps fall to Whitecaps 8-2 on 4/26/17 – video courtesy: WOOD TV